Chưa doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Đây là khẳng định của Bộ Tài chính khi trong thời gian qua, có thông tin về việc doanh nghiệp đang quảng bá là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được Chính phủ cấp phép để kinh doanh dự đoán kết quả trong thi đấu và bóng đá và thể thao có thưởng.

Theo quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước; chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mới được kinh doanh đặt cược. Hoạt động kinh doanh đặt cược qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Nghị định cho phép 1 doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời gian là 5 năm theo hình thức đấu thầu.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng phương án lựa chọn, do có vướng mắc về pháp lý, do đó Bộ Tài chính đã báo cáo cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP và chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Theo H.A./Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/Kinh-te/Chua-doanh-nghiep-nao-duoc-cap-phep-kinh-doanh-dat-cuoc-bong-da-quoc-te-596197/

Tags: bóng đá  |  Quốc tế  |  kinh doanh  |  đặt cược  |  tổ chức  |  nghị định  |  cấp phép  |  thí điểm  |  Bộ Tài  |  đấu thầu