Chưa kịp minh oan vụ sao kê, Công Vinh - Thủy Tiên lại bị tố cho người đi từ thiện cùng 'leo cây'?