Chưa phát hiện biến thể Omicron trên địa bàn TP.HCM