Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì học sinh phải ở nhà học trực tuyến?