Chùm ảnh một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới