Chứng khoán châu Âu có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022