Chuyến bay đưa người về Đà Nẵng có ca Covid-19, cách ly tập trung người cùng khoang