00:00

Chuyên gia Israel:Taliban sẽ mở cuộc tấn công lớn vào Trung Á

TIN LIÊN QUAN