Chuyên gia: Sẽ có khủng hoảng y tế nếu Trung Quốc 'mở cửa'