Chuyên gia khí tượng: Nhiệt độ sẽ cao kỷ lục trong tháng Tám