Chuyên gia khuyến cáo thời điểm tiêm vaccine bổ sung và chọn loại nào?