Chuyên gia nhận định tiêu hủy vật nuôi của bệnh nhân Covid-19 là không cần thiết