Chuyên gia ở tuyến đầu chống dịch: 'Mắc Covid-19, tôi tự tin hơn khi hỗ trợ F0'