Chuyển hơn 2.000 trang thiết bị tới kho dã chiến ở TP HCM