Chuyển mục đích sử dụng hơn 39ha đất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 39,92ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

 Ảnh minh hoạ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Theo Kim Thạch/Kinh tế và Đô thị Link Gốc:           Copy Link
http://kinhtedothi.vn/chuyen-muc-dich-su-dung-hon-39ha-dat-nong-nghiep-tai-tinh-hai-duong-396737.html

Tags: nông nghiệp  |  Mục đích  |  trồng lúa  |  Chính phủ  |  môi trường  |  thực hiện  |   Bộ Tài