Clip: Đối tượng người mặc đồ đen cầm đầu gà, xúc xích đánh nhân viên hiệu thuốc