Clip: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm hơn 60 độ C do hiệu ứng đô thị, một số mặt đường như bốc hơi