Clip: Mở cửa xe gây tai nạn cho người khác, tài xế ô tô bị đấm, lên gối ngay giữa phố