Clip: 'Phì cười' người phụ nữ lí lắc nhảy múa vui vẻ sau khi test nhanh Covid-19