Có 2 ca COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn dừng nhận người tới khám