37 giáo viên, học sinh tại ổ dịch phức tạp ở Thanh Hóa mắc Covid-19