Có bác sĩ dương tính, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tạm dừng khám, nhận bệnh nhân