Có ca mới mắc Covid-19, TQ lập tức xét nghiệm hơn 9 triệu người