Có cần tiêm mũi vaccine tăng cường để phòng COVID-19?