Cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Chiều ngày 29/10, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và thảo luận tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Thứ bảy, 30/10/2021 13:26

Thời sự