Cơ cấu tổ chức của chính phủ gồm 18 Bộ và 4 Cơ quan ngang Bộ

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 giữ ổn định như khoá 14 gồm 18 Bộ và 4 Cơ quan ngang Bộ.

Thứ sáu, 23/07/2021 15:11

Thời sự

Hiểu về vaccine Covid - 19 13:49

Hiểu về vaccine Covid - 19

Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:12
Vững tay lái ra khơi 09:08

Vững tay lái ra khơi

Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:07