00:00

Có gì trong lá thư ông Trump để lại cho tổng thống kế nhiệm Joe Biden?

TIN LIÊN QUAN