Có một loại virus độc hại khác

Tình hình dịch Covid-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp. Toàn bộ hệ thống chính trị cùng nhân dân đang trong trận chiến đấu cam go nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện. Trong gian khó với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mỗi người đều ra sức quyết tâm đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ sớm đẩy lùi, tiến tới chiến thắng đại dịch. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là, lợi dụng sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội đối với tình hình dịch bệnh, một số cá nhân, đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã thông tin sai lệch, xuyên tạc, hòng nhằm lan truyền tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận về cuộc chiến chống dịch bệnh ở Việt Nam. “Tin giả”, “tin xấu độc” liên quan tới Covid-19 thực sự không khác gì một loại virus độc hại cần được ngăn ngừa và loại bỏ.

Thứ năm, 05/08/2021 13:57

Thời sự