'Rộ' dịch vụ xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin Covid-19, có cần làm?