Có thể gia hạn vắc xin phòng Covid-19 đến 24 tháng trong thời gian tới