Có thể sử dụng vắc-xin Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm Sinopharm