Có thể xoá nợ thuế trên 15 tỷ đồng cho một số trường hợp

Theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định xoá nợ cho một số trường hợp được quy định cụ thể trong luật có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 15 tỷ đồng trở lên.

Báo cáo trước đó của Bộ Tài chính cho hay: Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số tiền thuế nợ là 78.466 tỷ đồng, giảm 2,8% (2.261 tỷ đồng) so với thời điểm ngày 31/12/2016. Trong đó, tổng số tiền dự kiến được xóa nợ và không tính tiền chậm nộp khoảng 27.753 tỷ đồng.

Một số ý kiến đề nghị cần có đánh giá kỹ hơn về tình hình nợ thuế, rà soát lại các trường hợp được xóa nợ thuế để quy định chặt chẽ hơn. Cương quyết không xóa nợ cho các đối tượng cố tình vi phạm Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và pháp luật có liên quan để bảo đảm công bằng với các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung việc xóa nợ cho các trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, bất khả kháng và hợp tác xã khi bị phá sản; bỏ quy định xóa nợ cho người bị mất tích.

Theo báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các trường hợp khoanh nợ tại dự thảo luật hầu hết là các doanh nghiệp đã đóng cửa, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cá nhân đã chết, mất tích. Dự thảo luật không quy định khoanh nợ cho người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm pháp luật.

Tổng số tiền nợ thuế tính đến hết năm 2017 là 78.466 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Đối với thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tại kỳ họp trước các đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm công vụ của người có thẩm quyền, giao cho chính quyền địa phương, để tránh việc cơ quan thuế vừa đi thu vừa xoá nợ.

Giải trình khoản 1 Điều 87 của dự án Luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho hay: Đối với trường hợp người nộp thuế là cá nhân đã chết, mất tích, doanh nghiệp đã phá sản, hộ gia đình, cá nhân đã bị thu hồi giấy phép và khoản nợ đã quá 10 năm đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế mà vẫn không có khả năng thu hồi thì thẩm quyền xóa nợ là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Nội dung này là kế thừa Luật Quản lý thuế hiện hành.

Đối với các trường hợp khác còn lại, trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng cục Hải quan, mở rộng thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh được xóa nợ thuế đối với khoản nợ dưới 5 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về tình hình xóa nợ thuế tại phiên họp đầu năm.

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền quyết định xóa nợ thuế đối với các khoản nợ từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp (thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật) có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng.

Nhiều trường hợp nợ thuế là các doanh nghiệp đã đóng cửa. Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp (thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật) có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 15 tỷ đồng trở lên.

Về vấn đề xử lý chậm nộp tiền thuế (quy định trong Điều 59), có nhiều ý kiến cho rằng mức tính lãi 0,03% mỗi ngày cho tiền nộp chậm là quá thấp so với lãi suất ngân hàng và dễ bị các doanh nghiệp lợi dụng.

Cũng có ý kiến đề nghị tăng ít nhất 0,05% đến 1,5% mỗi ngày, nhằm tránh trường hợp lợi dụng chính sách nộp chậm.

Tiếp thu những ý kiến trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình rằng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì lý do khách quan, do biến động của nền kinh tế.

Để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Quốc hội đã nhiều lần điều chỉnh giảm mức tiền chậm nộp (từ 0,07% xuống 0,05% và hiện nay là 0,03%/ngày).

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép giữ mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp như dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.

Theo Hoàng Nam/Thời Đại Link Gốc:           Copy Link
https://thoidai.com.vn/co-the-xoa-no-thue-tren-15-ty-dong-cho-mot-so-truong-hop-78094.html