Con người liệu có tuyệt chủng nếu DNA ngừng biến đổi?

Khoa học đã chứng minh DNA của con người liên tục biến đổi. Nếu không có đột biến gen, sự tiến hóa cũng sẽ không tồn tại. Vậy, chúng ta sẽ ra sao nếu quá trình này dừng lại?

Thứ tư, 08/12/2021 13:33

Thời sự