Công Phượng: 'Em van xin mọi người đừng chửi thầy Park nữa, thầy khổ lắm rồi'