Công Phượng đề phòng Corona, Bùi Tiến Dũng chờ thầy giỏi 'giải cứu' sự nghiệp