Công Vinh: 'Nếu bản thân mình làm từ thiện rõ ràng thì không có gì sợ cả'