Công Vinh thông báo lại lịch livestream 'Mang sao kê ra trước công chúng', thời gian địa điểm đã rõ