Công an Đà Nẵng triển khai 30 điểm bán hàng trên container tại 4 quận