Công an Đăk Nông trao tặng vật tư y tế chống COVID-19 cho Campuchia