Công an TP. Cần Thơ bảo trợ học tập cho hai bé mồ côi mẹ do COVID-19