Công an đang phối hợp với ngân hàng để làm rõ việc quyên góp, giải ngân tiền từ thiện