Công an đang xác minh nhóm người mặc đồ đen bí ẩn ăn xin ở Hà Nội