Công an xác định được người tung tin 'ăn mày mặt đen' xuất hiện ở trường học