Công bố dịch cấp độ 2, Bình Dương vẫn có hơn 500 ca mắc Covid-19 mỗi ngày