Công bố quy chế doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành tham gia. Quá trình xây dựng đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hình thành văn hóa trong kinh doanh. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Bộ tiêu chí sau khi hoàn thành đã trình Thủ tướng và được Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận 'Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam'.

Bộ tiêu chí gồm có 2 phần với 19 tiêu chí cụ thể và 51 chỉ số đánh giá, đo lường. Trong mỗi nhóm tiêu chí có các tiêu chí cụ thể và các chỉ số đánh giá, đo lường kèm theo.

Phần 1 là các điều kiện bắt buộc. Doanh nghiệp phải vượt qua các điều kiện này mới được xét tiếp ở vòng sau, gồm: không buôn lậu, không trốn thuế; không sản xuất, kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại; không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động; không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác; không vi phạm pháp luật.

Phần 2 là các tiêu chí đánh giá gồm 5 nhóm tiêu chí: lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; thượng tôn pháp luật; đạo đức kinh doanh; trách nhiệm xã hội.

Tại cuộc họp, ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hôi Phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam cũng giới thiệu quy chế xét công nhận 'Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam'.

Theo đó, quy chế gồm có 6 chương và 14 điều. Nội dung 6 chương tập trung vào các vấn đề chính như: những quy định chung; các tiêu chuẩn bắt buộc và cụ thể dựa trên Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; điểm chuẩn để được công nhận; hình thức, thời gian tôn vinh và cơ quan công nhận; trình tự đăng ký, xét duyệt và công nhận, yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia; quyền lợi và quy định xử lý vi phạm; các điều khoản thi hành.

Đây là hình thức tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp đã thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, có thành tích xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động 'Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam' do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Việc công nhận và tôn vinh góp phần thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước; từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo TTXVN/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/cong-bo-quy-che-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-20210714120026497.htm

Tags: văn hóa kinh doanh  |  Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh  |  Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam  |  tiêu chí văn hóa kinh doanh  |  Doanh nghiệp Việt Nam  |  văn hóa doanh nghiệp Việt Nam  |  văn hóa doanh nghiệp