Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an Phú Yên, Hòa Bình