Công bố tiền phúng điếu trong tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung