Cộng đồng mạng phản đối gay gắt bản đồ 'lưỡi bò' trong tranh chống Covid-19