Công nghệ GIS phòng chống dịch Covid-19 được triển khai tại nhiều quận, huyện