Công nương Kate từng đau đớn đến mức 'biến mất cả ngày' vì một cuộc điện thoại của Hoàng tử William